Handelsbetingelser

Rengros ApS
Håndværkervej 1
9000 Aalborg
Tlf: 98 13 51 50
Email: [email protected]

Åbningstider i butikken:
Mandag-Fredag kl. 7.30 - 16
1. Lørdag i måneden kl. 10-14

OBS! Alle priser på Rengros.dk er eksklusiv moms.

FORTRYDELSESRET, BESKADIGEDE OG/ELLER MANGELFULDE PRODUKTER:

Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalens § 17

Fortrydelsesfristen:

Fortrydelsesfristen er 14 dage

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået varen eller den første levering er i hænde.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den købte vare. Fortrydelsesfristen løber ikke, før de har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Vi yder en 24 måneders reklamationsret ifølge gældende dansk lov.

Hvis du f.eks. modtager produktet mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Hvordan fortryder du?

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til os. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til os. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. gemme kvitteringen som bevis for, at du har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse.

Medmindre andet er aftalt, skal du selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse. Hvis vi har leveret en erstatningsvare, fordi den pågældende vare som helhed ikke kunne leveres, påhviler omkostningerne ved tilbagesendelse dog os.

Varen skal tilbagesendes til:

Rengros ApS

Håndværkervej 1

9000 Aalborg

Du kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtage varen.

Såfremt der er foretaget betaling, tilbagebetaler vi denne straks og senest inden for 30 dage fra vores modtagelse af det returnerede produkt. Vi tilbagebetaler dog kun det modtagne beløb og ikke dine leveringsomkostninger i forbindelse med returnering af produktet til os.

Din ret til at fortryde bestillingen kan bringes i fare, såfremt du ikke har taget behørige skridt til at sikre, at du er i stand til at returnere produktet i væsentligt samme stand og mængde, som da du modtog det (inklusive originalemballage). Dette gælder ikke, såfremt produktets stand er blevet forringet som følge af (a) de handlinger, der har været nødvendige for at kontrollere produktet, eller (b) omstændigheder, som ikke kan tilskrives dig. Under alle omstændigheder anbefaler vi til enhver tid, at du tager behørige og rimelige skridt til at opretholde produktets stand og at du sørger for, at produktet returneres sikkert til os.

Beskadigede eller mangelfulde produkter

Udover retten til at fortryde bestillingen har du også visse beføjelser, såfremt produktet er beskadiget eller mangelfuldt. I så fald bedes du venligst kontakte os og følge nedenstående fremgangsmåde.

Reklamationer vedrørende mangler ved produktet skal meddeles inden for rimelig tid efter at du har opdaget manglen. Vi anbefaler, at du sender din reklamation skriftligt til Rengros ApS på den adresse eller e-mail, der er anført under i punkt 1.5.

Såfremt reklamationen er berettiget, kan du i henhold til bestemmelserne i købeloven anmode om (a) afhjælpning af manglen, eller (b) levering af en erstatningsvare.

Såfremt vi ikke kan afhjælpe manglen ved produktet eller levere en erstatningsvare eller såfremt sådan omlevering ikke lykkes, kan du efter eget valg vælge at annullere bestillingen eller anmode om prisnedslag.

FORCE MAJEURE

Rengros ApS er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelse i udførelse af ordren, hvis og i det omfang sådan fejl eller forsinkelse direkte eller indirekte skyldes omstændigheder, som er uden for Rengros' rimelige kontrol og ikke kunne være undgået ved at tage rimelige forholdsregler.

GÆLDENDE LOV

Disse betingelser er underlagt lovgivningen i Danmark.

GENERELLE VILKÅR FOR DELTAGELSE I KONKURRENCER PÅ RENGROS.DK

Ved at deltage i konkurrencer hos rengros.dk og rengroshome.dk accepterer deltagerne de nævnte konkurrenceregler.

I tilfælde af tvivl eller uenighed om konkurrencevilkårene vil det være rengros.dk og rengroshome.dk, der fastlægger fortolkningen. Præmier kan ikke ombyttes til andre varer eller kontanter, og præmierne kan heller ikke overdrages til en anden vinder. Alle skatter og afgifter til staten er betalt. Rengroshome.dk og rengros.dk forbeholder sig retten til at offentliggøre navn og by på vinderne på rengros.dk og rengoshome.dk samt evt. andre medier, som rengros.dk og rengroshome.dk benytter.

Skulle det ske, at deltagere har gjort brug af ulovlige hjælpemidler eller på anden måde skaffet sig fordele ved manipulation, udelukkes disse fra konkurrencen. I sådanne tilfælde kan gevinster efterfølgende frakendes og forlanges tilbageleveret til rengros.dk og rengroshome.dk.

I tilfælde af at disse betingelser ikke bliver overholdt, forbeholder rengros.dk og rengroshome.dk sig retten til at ekskludere personen fra konkurrencen.

Rengros.dk og rengroshome.dk forpligter sig til at overholde bestemmelserne for beskyttelse af personoplysninger og medielovgivningen. De indsamlede data behandles derfor fortroligt.

Vinderen accepterer nødvendige ændringer i gevinsten, som er betinget af faktorer, der ligger uden for rengros.dk’s og rengroshome.dk’s indflydelsesområde. Præmien transporteres til vinderen pr. post til den adresse, som er angivet ved tilmeldingen. Efter aflevering af gevinsten til postvæsnet, overgår risikoen til vinderen. Rengros.dk og rengroshome.dk er ikke ansvarlig for eventuelle skader pådraget i forbindelse med leveringen.
Rengros.dk og rengroshome.dk forbeholder sig ret til at udsætte konkurrencen helt eller delvist, hvis der er opstået nogle vanskeligheder, som udgør en fare for konkurrencens integritet. Der skal især gøres brug af denne mulighed i de tilfælde, hvor tekniske årsager, f.eks. vira i computersystemet, manipulation, fejl i hard- eller softwaren, eller juridiske årsager er grunden til, at konkurrencen ikke kan gennemføres på foreskreven forsvarlig måde. Såfremt en sådan afbrydelse af konkurrencen er forårsaget af en deltageres adfærd, kan rengros.dk og rengroshome.dk forlange erstatning for den opståede skade. I tilfælde af at en konkurrence bliver afbrudt samt såfremt at konkurrencen genoptages, informeres om dette på den platform, hvor konkurrencen afholdes.


Betaling

Vi modtager gerne betaling med Dankort og VISA Dankort via PBS. Ved betaling med kreditkort trækkes beløbet først fra din konto når varen afsendes. Dette betyder samtidig, at varer i restordre ikke bliver faktureret, førend disse kan afsendes.
Du kan også vælge at forudbetale til vores bankkonto. Når du afgiver din ordre fremkommer vort bankkontonummer som du kan overføre beløbet til. Husk at angive dit ordrenr. som reference.

Erhvervskunder kan også vælge at betale efter modtagelsen af produkterne. Der fremsendes en faktura med betalingsfrist på senest 20 dage netto fra fakturadato. Ved for sen betaling tillægges renter samt rykkergebyrer.
Det er kun firmaer og offentlige institutioner som kan købe på kredit, og der vil blive foretaget en kreditvurdering før fakturaudsendelsen.
Offentlige kunder kan også vælge at betale via EAN.

Bankoplysninger.

Sparekassen Vendsyssel

Regnr. 9070

Konto nr. 1623671034

Du kan også modtage vores nyhedsbreve og anden information fra Rengros ApS, hvis du tilmelder dig med din e-mail-adresse. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes som man ønsker det.

 

Rengros ApS
Håndværkervej 15A
DK- 9000 Aalborg
Tlf. 98135150
www.rengros.dk 
CVR nr. 34889511

Persondatapolitik 

For at du kan indgå aftale med os på Rengros.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Rengros.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Direktøren og de ansatte for Rengros.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til Rengros.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi
registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din e-mail adresse. E-mail adressen videregives ikke til andre.
Som registreret hos Rengros.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Rengros.dk via e-mail [email protected]